فراخوان باشگاه روانشناسان و مشاوران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24724
فراخوان باشگاه روانشناسان و مشاوران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

فراخوان باشگاه روانشناسان و مشاوران

تحت نظارت آقای حامد جعفری

دوره اول : آشنایی با رویکردهای روانشناسی
گروه اول:
شنبه. ۱۵ آذر ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
گروه دوم

جمعه ۲۱ آذر ساعت ۹ الی ۱۲ دوره دوم
دوره دوم
استعداد یابی تخصصی:
گروه اول:
شنبه ۲۲ آذر. ساعت ۱۶:۳۰ الی۱۸:۳۰ دوره اول
گروه دوم:
جمعه ۲۸ آذر. ساعت. ۹ الی ۱۱

تلفن : 03132687063-09300569665

تلگرام : kolbeyehemayat

اینستاگرام : padideyehemayat

معرفی استاد