عشق سالم، عشق ناسالم

عشق سالم، عشق ناسالم

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۲۹ بهمن ۱۴۰۰
۱۰
۴ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

امیر میرزانیا ( فارغ التحصیل دانشگاه تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان )