عشق سالم، عشق ناسالم

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31145
عشق سالم، عشق ناسالم

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۲۹ بهمن ۱۴۰۰
۱۰
۴ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

امیر میرزانیا ( فارغ التحصیل دانشگاه تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان )