طرحواره درمانی

مشخصات دوره

۰۷ تیر ۱۴۰۱
۰۸
۲۴ ساعت

معرفی دوره

عنوان دوره: طرحواره درمانی

مدرس دوره: دکتر رزیتا شرافتی
مدرس دانشگاه،موسس و مدیر کلینیک مثبت زندگی

زمان برگزاری دوره: ۷ تیرماه ۱۴۰۱
مدت دوره: ۲۴ساعت
تعداد جلسات: ۴ جلسه

سر فصل ها:
_مفهوم طرحواره ها و نحوه شکل گیری آنها
_نیاز های هیجانی و روانی
_ارزیابی و سنجش طرحواره ها(کار با پرسشنامه)
_مفهوم سازی طرحواره محور
_کشف طرحواره های مراجع
_تکنیک های تجربی
_تکنیک های شناختی
_ تکنیک های الگو شکنی رفتار
_ذهنیت های طرحواره درمانی

امکان پرداخت اقساط
شماره تماس: ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر رزیتا شرافتی ( مدرس دانشگاه،موسس و مدیر کلینیک مثبت زندگی )