شناخت و کار با اشکال مختلف هیجانات در جلسات رواندرمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24633
شناخت و کار با اشکال مختلف هیجانات در جلسات رواندرمانی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

❗️ آنلاین ❗️

🔴برای اولین بار در ایران 🔴
دوره شناخت و کار با اشکال مختلف هیجانات در جلسات رواندرمانی
درمان متمرکز بر هیجان( EFT)

مدرسین دوره

👩‍🏫دکتر مینا مجتبایی
👨‍🏫دکتر همایون ذوالفقاری نیا

شروع دوره
🔵 آبان ماه ۹۹🔵

‼️ویژه روانشناسان و مشاوران ‼️

ایدی و شماره های ثبت نام
psycho388
09210774969
02122223469
workshopbineshnovin

Emotionfocusedtherapy

معرفی استاد