شصت و سومین سمپوزیوم اعتیاد و آسيب هاي رواني

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23664
شصت و سومین سمپوزیوم اعتیاد و آسيب هاي رواني

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

با امتیاز باز آموزی و شناسه ١٠٧٩٠٠ /
عنوان: نگاهي به اختلالات شخصيت در اعتياد و ساير آسيب هاي رواني (بخش دوم) /
اساتید سخنران آقایان دکتر باجغلی ، دکتر دانشمند ، دکتر فرهودیان و دکتر مکری /
دانشگاه علوم پزشكي تهران بيمارستان روانپزشکی روزبه/
دبیر اجرایی
پنج شنبه 30 آذر ساعت ٨:٣٠ /

سمپوزیوم

معرفی استاد