سینما تراپی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34656
سینما تراپی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰ تومان

ظرفیت رویداد تکمیل شده است.

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر الهام آرام نیا ( )

اطلاعات برگزارکننده

دکتر الهام آرام نیا
-
09210774969