سیستم پاداش مغز + ویدئو

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23989
سیستم پاداش مغز + ویدئو

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تفاوت پاسخ دهی مغز به پاداش های طبیعی و سوء مصرف مواد
Brain Reward: Understanding How the Brain Responds to Natural Rewards and Drugs of Abuse

معرفی استاد