سوپرویژن‌اکت

سوپرویژن‌اکت

مشخصات دوره

۱۹ مهر ۱۴۰۰
۱۴
۳۰ ساعت

معرفی دوره

⁠ ‍💠دوره سوپرویژن ACT

🔺(درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد)

🖊مدرس: دکترعلی‌فیضی (دانش آموخته دوره‌های دکتر راس‌هریس و استیون هیز )

💠سرفصل های دوره:

۱. راهنمایی دربارۀ مسائل مراجعین (مسائلی از قبیل فرمولبندی مورد، روبه‌رو شدن با مقاومت، شیوه‌های تقویت اتحاد درمانی که درمانگران با آن روبه‌رو می‌شوند و خواستار راهنمایی گرفتن دربارۀ آنها هستند)

۲.استفاده از شیوه‌های خودتمرینی/خوداندیشی برای افزایش انعطاف‌پذیری کلی درمانگران و تجربه کردن عمیق ACT از درون (خودتمرینی/خوداندیشی فرایندی سه مرحله‌ای است: مشخص‌سازی یک مشکل حرفه‌ای، استفاده از تمرینات انعطاف‌پذیری روانی برای حل و فصل این مشکل و خوداندیشی دربارۀ معنای تجربۀ تمرینات و یکپارچه‌سازی دانش و تجربۀ به دست آمدن)

۳‌ ارائۀ تمرین‌های عامدانه برای افزایش ظرفیت هیجانی و فراشناختی درمانگران در جلسات

۴. ایفای نقش (رل‌پلی)

💠اطلاعات دوره:
🔺شروع دوره:19مهرماه

🔺دوشنبه‌ها از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۲۰/۳۰
🔺طول دوره: ۱۰ جلسه، ۳۰ ساعت

بااعطای گواهی معتبر
آنلاین

اطلاعات بیشتروثبت نام:
۰۹۱۶۹۱۶۰۲۶۷

معرفی استاد

علی فیصی ( )