سوپرویژن‌اکت

سوپرویژن‌اکت

مشخصات دوره

۱۹ مهر ۱۴۰۰
۱۴
۳۰ ساعت

معرفی دوره

⁠ ‍💠دوره سوپرویژن ACT 🔺(درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) 🖊مدرس: دکترعلی‌فیضی (دانش آموخته دوره‌های دکتر راس‌هریس و استیون هیز ) 💠سرفصل های دوره: ۱. راهنمایی دربارۀ مسائل مراجعین (مسائلی از قبیل فرمولبندی مورد، روبه‌رو شدن با مقاومت، شیوه‌های تقویت اتحاد درمانی که درمانگران با آن روبه‌رو می‌شوند و خواستار راهنمایی گرفتن دربارۀ آنها هستند) ۲.استفاده از شیوه‌های خودتمرینی/خوداندیشی برای افزایش انعطاف‌پذیری کلی درمانگران و تجربه کردن عمیق ACT از درون (خودتمرینی/خوداندیشی فرایندی سه مرحله‌ای است: مشخص‌سازی یک مشکل حرفه‌ای، استفاده از تمرینات انعطاف‌پذیری روانی برای حل و فصل این مشکل و خوداندیشی دربارۀ معنای تجربۀ تمرینات و یکپارچه‌سازی دانش و تجربۀ به دست آمدن) ۳‌ ارائۀ تمرین‌های عامدانه برای افزایش ظرفیت هیجانی و فراشناختی درمانگران در جلسات ۴. ایفای نقش (رل‌پلی) 💠اطلاعات دوره: 🔺شروع دوره:19مهرماه 🔺دوشنبه‌ها از ساعت ۱۷/۳۰ الی ۲۰/۳۰ 🔺طول دوره: ۱۰ جلسه، ۳۰ ساعت بااعطای گواهی معتبر آنلاین اطلاعات بیشتروثبت نام: ۰۹۱۶۹۱۶۰۲۶۷