سومین کنگره ملی روانشناسی ایران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

سومین کنگره ملی روانشناسی ایران


«مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی»
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران – ۱۱-۹ اسفندماه ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال مقالات ۳۰ آذرماه ۱۳۹۶

معرفی استاد