سومین کنگره ملی روانشناسی ایران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23565
سومین کنگره ملی روانشناسی ایران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

سومین کنگره ملی روانشناسی ایران


«مدیریت رفتارهای تهاجمی و تقویت امنیت اجتماعی»
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران – 11-9 اسفندماه 1396
آخرین مهلت ارسال مقالات 30 آذرماه 1396

معرفی استاد