سومین کنگره ملی روانشناسی ایران مدیریت رفتار های تهاجمی و ارتقای امنیت اجتماعی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23672
سومین کنگره ملی روانشناسی ایران  مدیریت رفتار های تهاجمی و ارتقای امنیت اجتماعی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری : 9 تا 11 اسفند ماه 96 —

دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی —

—آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 1396-08-21 
—تاریخ شروع ارسال مقالات کامل 1396-08-22
—آخرین مهلت ارسال مقالات کامل 1396-09-30
—تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات 1396-10-15
—چاپ مقالات در کتابچه 1396-10-15
—تاریخ شروع کنگره 1396-12-09
—تاریخ پایان کنگره 1396-12-11
روانشناسی

معرفی استاد