سومین دوره برنامه گواهینامه کوچینگ انتخاب ( مربیگری مهارتهای زندگی ) / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23993
سومین دوره برنامه گواهینامه کوچینگ انتخاب ( مربیگری مهارتهای زندگی ) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدیر علمی برنامه : دکتر علی صاحبی /

مدیر اجرایی برنامه : امیر پهلونژاد /

شروع دوره : از 15 اردیبهشت 1396 /

تلفن ثبت نام : 22868032داخلی 101 و 102 /

ارایه گواهی نامه بین الملی مورد تایید ICF از موسسه  Academy of choice —

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد