سومین دوره برنامه گواهینامه کوچینگ انتخاب ( مربیگری مهارتهای زندگی ) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدیر علمی برنامه : دکتر علی صاحبی /

مدیر اجرایی برنامه : امیر پهلونژاد /

شروع دوره : از ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ /

تلفن ثبت نام : ۲۲۸۶۸۰۳۲داخلی ۱۰۱ و ۱۰۲ /

ارایه گواهی نامه بین الملی مورد تایید ICF از موسسه  Academy of choice —

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد