سمینار چه کار کنم از کوره در نرم؟ چگونه شخصیت طرف مقابلم را بشناسم؟

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24279
سمینار چه کار کنم از کوره در نرم؟ چگونه شخصیت طرف مقابلم را بشناسم؟

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

چه کار کنم از کوره در نرم؟ چگونه شخصیت طرف مقابلم را بشناسم؟

سمینار رایگان روانشناسی آزاد برای شرکت عموم و روانشناسان محترم

تاریخ برگزاری : 26 اردیبهشت 98

ساعت برگزاری : 16 تا 20

سخنرانان : دکتر زمانی و دکتر عدالتخواه

تلفن : 09363010868

تلگرام : Venus1371

اینستاگرام : @Uni_aramkadeh

محل برگزاری : کارگر شمالی. بین سوم و چهارم‌. پلاک ۱۸۵۷. طبقه ۳

کنترل خشم

معرفی استاد