سمینار ازدواج بدون شکست ( بابل )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23783
سمینار ازدواج بدون شکست ( بابل )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر علی صاحبی فوق دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه سیدنی /

زمان: ۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۵الی۱۸ /

شماره ثبت نام: ۰۱۱۴۴۱۵۲۷۲۴؛۰۹۱۱۴۳۷۳۷۲۰ /
وبسایت: www.raymandindustry.com

ازدواج

معرفی استاد