سلسله نشست های باشگاه روانشناسان و مشاوران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24462
سلسله نشست های باشگاه روانشناسان و مشاوران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

سلسله نشست های باشگاه روانشناسان و مشاوران

ویژه

دانشجویانی که به تازگی وارد رشته روانشناسی و مشاوره شده اند
دانشجویانی که در ابتدای مسیر شرکت در کارگاه های آموزشی قرار دارند
دانشجویانی که دوره های آموزشی را گذرانده و در ابتدای شروع فعالیت های حرفه ای قرار دارند.

تاریخ شروع: 12 اسفند 98

مدرس: حامد جعفری

محل برگزاری : اصفهان ، میدان احمد آباد خیابان بزرگمهر بعد از قصر گل مابین بین کوچه ی 60- 58 ساختمان بزرگمهر مرکز مشاوره پردیس

تلفن : 03132687063

تلگرام : kolbeyehemayat

اینستاگرام: @kolbeyehemayat

سلسله نشست های باشگاه روانشناسان و مشاوران

معرفی استاد