سلسله نشست های باشگاه روانشناسان و مشاوران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

سلسله نشست های باشگاه روانشناسان و مشاوران

ویژه

دانشجویانی که به تازگی وارد رشته روانشناسی و مشاوره شده اند
دانشجویانی که در ابتدای مسیر شرکت در کارگاه های آموزشی قرار دارند
دانشجویانی که دوره های آموزشی را گذرانده و در ابتدای شروع فعالیت های حرفه ای قرار دارند.

تاریخ شروع: ۱۲ اسفند ۹۸

مدرس: حامد جعفری

محل برگزاری : اصفهان ، میدان احمد آباد خیابان بزرگمهر بعد از قصر گل مابین بین کوچه ی ۶۰- ۵۸ ساختمان بزرگمهر مرکز مشاوره پردیس

تلفن : ۰۳۱۳۲۶۸۷۰۶۳

تلگرام : kolbeyehemayat

اینستاگرام: @kolbeyehemayat

سلسله نشست های باشگاه روانشناسان و مشاوران

معرفی استاد