سلامت روان لازمه رقابت

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23687
سلامت روان لازمه رقابت

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

چند روز پیش بود که در رسانه ها خبری منتشر شد با این مضمون ” نگهبان طبقه همکف برج میلاد به دلیل مشکلات مالی خود را حلق آویز کرد.
گذشته از تلخ بودن این خبر باید توجه داشت که تامل مدیران مشاغل در خصوص اتفاقات ناگوار اینچنینی شاید بتواند تا حدود زیادی از تکرار آنها کاسته و اثر پیشگیرانه داشته باشد . سلامت روان
هر گاه سخن از سلامت و ایمنی کارکنان در محل کار به میان می آید ناخودآگاه ذهن به سمت ایمنی و سلامت جسمانی متواتر می شود این در حالیست که سلامت روان در برخی از بخشهای اجتماع و برخی مشاغل بسیار هائز اهمیت و توجه است . شاید دلیل کم توجهی برخی به اهمیت مولفه های روانشناختی سلامت این باشد که روان ما انسانها بخش ناپیدای وجود ماست و چون دیده نمی شود مورد غفلت قرار می گیرد .
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که رقابت بسیاری در میان مشاغل و کسب و کارهای مختلف ایجاد شده است و شرط بقا و ماندگاری در چنین شرایطی با این نرخ سریع تحولات ، نگاه ویژه به بهداشت روانی کارکنان در محیط کار است . توجه سازمان بهداشت جهانی (WHO) در روز جهانی سلامت روان سال 2017 ( 10 اکتبر ) با شعار ” سلامت روان در محیط کار ” شاهدی بر مدعای اهمیت این موضوع می باشد .
تامین برخی از مطلوب های روانشناختی مانند آرامش ، امید ، رضایت باطن و معنا یافتگی برای کارکنان توسط مدیران مجموعه ها موجب ارتقا روحیه آنان و به دنبال آن افزایش عملکرد و بهره وری آنان خواهد شد و به عبارتی هزینه کردن در راه افزایش بهداشت روانی نوعی پس انداز برای رهبران مشاغل به شمار می آید . باید توجه داشت که درآمد و منفعت مالی و اقتصادی یکی از چند مولفه تامین رضایت از شغل می باشد ، به تعبیر نیچه : ” کسی که چرایی برای زندگی یافته است، با هر چگونه ای خواهد ساخت.” این به این معنا که اگر شاخص های سلامت روان در فرد ایجاد شود و زندگی وی دارای معنا گردد آنوقت با هر چگونه ای ساخته و درد و رنج و سختی های زندگی را تاب می آورد . در وضعیت کنونی و با وجود نوسانات بسیار در بازار و آسیب پذیری سازمان ها در برابر آن ، آنچیزی که می تواند قدرت رقابت ، استحکام و بقای یک سازمان را تا حدودی فراهم آورد داشتن یک روان آباد و سالم برای کارکنان آن است .

نویسنده : میلاد تکسیبی ( فعال حوزه آسیب های اجتماعی )

معرفی استاد