سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33522
سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی

مشخصات دوره

۲۷ بهمن ۱۴۰۱
۱۰
۱۸ ساعت

معرفی دوره

سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی

مدرس: دکتر سعیده هادی
زمان برگزاری: 27 و 28 بهمن

سرفصل‌ها:
مراحل ارتباط و روند سرمایه‌گذاری
عوامل مداخله‌گر در شکست عاطفی
مکانیزم‌های دفاعی
افراد دارای نشانه هشدار
مصاحبه تشخیصی
تکنیک‌های درمان مقدماتی
تکنیک‌های درمان تکمیلی

با ارائه گواهی معتبر از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

02122385951
09393090260
09393090270

 

معرفی استاد

دکتر سعیده هادی ( زوج درمانگر )