سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی

مشخصات دوره

۲۷ بهمن ۱۴۰۱
۱۰
۱۸ ساعت

معرفی دوره

سبب شناسی و مداخلات درمانی در شکست عاطفی

مدرس: دکتر سعیده هادی
زمان برگزاری: ۲۷ و ۲۸ بهمن

سرفصل‌ها:
مراحل ارتباط و روند سرمایه‌گذاری
عوامل مداخله‌گر در شکست عاطفی
مکانیزم‌های دفاعی
افراد دارای نشانه هشدار
مصاحبه تشخیصی
تکنیک‌های درمان مقدماتی
تکنیک‌های درمان تکمیلی

با ارائه گواهی معتبر از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

۰۲۱۲۲۳۸۵۹۵۱
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۶۰
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰

 

معرفی استاد

دکتر سعیده هادی ( زوج درمانگر )