سبب شناسی و مداخلات درمانی در خیانت زناشویی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33518
سبب شناسی و مداخلات درمانی در خیانت زناشویی

مشخصات دوره

۱۳ بهمن ۱۴۰۱
۰۹
۲۴ ساعت

معرفی دوره

سبب شناسی و مداخلات درمانی در خیانت زناشویی

مدرس: دکتر سعیده هادی

سرفصل‌ها:
تعریف و انواع خیانت
علل بروز خیانت(عوامل زمینه ساز و آشکار ساز …)
بررسی سبک و طرحواره‌های مداخله‌گر
انواع مراجعین
خیانت واکنش‌های طرفین
مراحل درمان
تکنیک‌های درمانی چالش‌های درمان
بخشش و انواع آن

با ارائه گواهی معتبر از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مدت دوره: 24 ساعت
زمان برگزاری 13 الی 15 بهمن
02122385951
09393090260
09393090270

معرفی استاد

دکتر سعیده هادی ( زوج درمانگر )