سبب شناسی و مداخلات درمانی در خیانت زناشویی

مشخصات دوره

۱۳ بهمن ۱۴۰۱
۰۹
۲۴ ساعت

معرفی دوره

سبب شناسی و مداخلات درمانی در خیانت زناشویی

مدرس: دکتر سعیده هادی

سرفصل‌ها:
تعریف و انواع خیانت
علل بروز خیانت(عوامل زمینه ساز و آشکار ساز …)
بررسی سبک و طرحواره‌های مداخله‌گر
انواع مراجعین
خیانت واکنش‌های طرفین
مراحل درمان
تکنیک‌های درمانی چالش‌های درمان
بخشش و انواع آن

با ارائه گواهی معتبر از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
مدت دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری ۱۳ الی ۱۵ بهمن
۰۲۱۲۲۳۸۵۹۵۱
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۶۰
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰

معرفی استاد

دکتر سعیده هادی ( زوج درمانگر )