کارگاه روانشناسی زوج درمانی هیجان مدار / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر سمیرا رسولی /

تاریخ برگزاری : ۹ تا ۱۱ خرداد ماه ۹۷ /

تلفن : ۳۸۴۰۸۵۱۶ /

آدرس: مشهد، بین فلسطین و راهنمایی، رو به روی ابوذرغفاری، ساختمان میر، طبقه دوم /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد