زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی ( گرگان )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23691
زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی ( گرگان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با همکاری مرکز مشاوره باران برگزار می کند :
تاریخ برگزاری : 4 و 5 بهمن ماه 1396 —

ساعت برگزاری : 8:30 تا 16:30 —

مدرس : سید علی قاسمی —

ویژه شهر گرگان —

همراه با رول پلی و کار عملی —

زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی

معرفی استاد