زوج درمانی سیستمی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33300
زوج درمانی سیستمی

مشخصات دوره

۱۶ ساعت

معرفی دوره

با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
انلاین
پشتیبانی حرفه‌ای
صوت بعد از هر جلسه
ویدیو افلاین تا یکماه بعد از آخرین جلسه

معرفی استاد

دکتر علیرضا بوستانی پور ( )