زوج درمانی تحلیلی

مشخصات دوره

۱۷ فروردین ۱۴۰۱
۰۸

معرفی دوره

کارگاه زوج درمانی تحلیلی

توسط روانکاوان انجمن روانکاوی آرژانتین طی ۱۸ جلسه ( چهارشنبه ها از ساعت ۲۰:۳۰ الی۲۲)

از ۱۷ فرودین ۱۴۰۱برگزار میشود.

ترجمه هم زمان انجام میشودو هزینه ی کارگاه ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان است که امکان پرداخت بصورت اقساط دارد.

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۹۵۰۵۱۲۱۲

 

معرفی استاد

دکتر استر رومانو ( روانکاو )