زوج درمانی تحلیلی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31604
زوج درمانی تحلیلی

مشخصات دوره

۱۷ فروردین ۱۴۰۱
۰۸

معرفی دوره

کارگاه زوج درمانی تحلیلی

توسط روانکاوان انجمن روانکاوی آرژانتین طی ۱۸ جلسه ( چهارشنبه ها از ساعت ۲۰:۳۰ الی۲۲)

از ۱۷ فرودین ۱۴۰۱برگزار میشود.

ترجمه هم زمان انجام میشودو هزینه ی کارگاه 4/500/000 تومان است که امکان پرداخت بصورت اقساط دارد.

تلفن ثبت نام : 09395051212

 

معرفی استاد

دکتر استر رومانو ( روانکاو )