زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا EFCT

مشخصات دوره

۱۱ اسفند ۱۴۰۰
۰۸
۱۸ ساعت

معرفی دوره

کارگاه زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار یا EFCT
ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

گواهی معتبر از موسسه آموزش عالی آزاد هفتاد(وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری)
گواهی دوره از دانشکده روانشناسی و دانشگاه تهران

مدرس دوره: دکتر منصوره السادات صادقی(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
زمان کارگاه: ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰

سرفصل دوره:
درمان هیجان مدار یک رویکرد کوتاه مدت و ساختارمتد به زوج درمانی است که در دهه ۸۰ توسط جانسون و گرینبرگ تدوین شد.
این رویکرد در جهت بازسازی تجارب عاطفی برای بازسازی تعاملات استفاده می شود.
آشنایی با مبانی EFT
آشنایی با فرایند درمان EFT در سه مرحله و نه گام
(همراه با ایفای نقش، بحث های گروهی و Case report)

شماره تماس ۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰ داخلی ۲
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( عضو هیدت علمی دانشگاه شهید بهشتی )