زوج درمانی با رویکرد بالینی

زوج درمانی با رویکرد بالینی

مشخصات دوره

۱۱ شهریور ۱۴۰۰
۱۵
۳۲ ساعت

معرفی دوره

پنجمین سرفصل از دوره جامع زوج درمانی 156 ساعته