روان درمانی شناختی رفتاری CBT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33363
روان درمانی شناختی رفتاری CBT

مشخصات دوره

۳۰ آذر ۱۴۰۱
۱۷
۵۰ ساعت

معرفی دوره

معرفی استاد

خانم دکتر بهناز امجدی ( متخصص روانشناسی بالینی ، عضو انجمن روانشناسی آمریکا APA )