روان‌گپ – زندگی در عصر قرنطینه

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24536
روان‌گپ – زندگی در عصر قرنطینه

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

روان‌گپ، مجموعه گفتمان‌هایی آنلاین با رویکرد روان‌شناسانه است که با هدف آگاهی‌رسانی برای همه و نه فقط متخصصان این رشته روان‌گپ - زندگی در عصر قرنطینهطراحی شده، و در عین حال، پشتوانه‌های علمی و قابل اثبات را رعایت کرده است.
از شما دعوت می‌کنیم که روز چهارشنبه اول مردادماه، مهمان لایو ما باشید و در گفتمان دوستانه‌ی ما مشارکت کنید. موضوع این هفته زندگی در عصر قرنطینه است.
به دلیل این‌که این قسمت به زبان فارسی برگزار خواهد شد، زمان آن را متناسب با ایران، ساعت هشت و نیم شب در نظر گرفتیم.
مدرسین : شهریار وجدانی – رها شیوری

تاریخ : چهارشنبه 1 مرداد 99

اینستاگرام : @psysightt

معرفی استاد