رهایی از کمال گرایی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33691
رهایی از کمال گرایی

مشخصات دوره

۱۹ بهمن ۱۴۰۱
۱۹
۹۰ ساعت

معرفی دوره

وبینار رایگان
رهایی از کمال گرایی و کمال طلبی

آنچه خواهیم آموخت
کمال گرایی چیست؟
نشانه هاش کمال گرایی؟
ویژگی های آسیب رسان
تکنیک های درمانی‌

زمان سه شنبه ۱۸ بهمن ماه
ساعت ۱۸/۳۰
اسکای روم
ثبت نام
۰۹۱۳۶۵۴۷۷۱۶

 

معرفی استاد

سید حسن حسینی ( سید حسن حسینی: سید حسن حسینی: وبینار رایگان رهایی )