رهایی از تله های زندگی

رهایی از تله های زندگی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

  1. تله های زندگی یا طرحواره های ناسازگار اولیه ، داستان زندگی ما را می‌نویسند. در این دوره از تله های زندگیتان آگاه می شوید و شیوه های کاهش شدت آن ها را آموزش می‌دهیم. این کارگاه بصورت عملی و کاربردی می باشد و حضور برای عموم آزاد است. مدرس: علیرضا گل ، پژوهشگر فوق دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی ، عضو کمیته آگاهی و اقدام محیطی انجمن بین‌المللی طرحواره درمانی. مدرس دانشگاه فردوسی مشهد.