رفع تنبلی و اهمال کاری

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31584
رفع تنبلی و اهمال کاری

مشخصات دوره

۲۳ اسفند ۱۴۰۰
۲۱
۹۰ ساعت

معرفی دوره

آخرین وبینار ۱۴۰۰ با موضوع مرگ تنبلی و اهمال کاری

معرفی استاد

سید حسن حسینی ( مدرس کشوری ،مدرس دانشگاه،دکتری مشاوره )