رفتار درمانی دیالکتیک DBT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33906
رفتار درمانی دیالکتیک DBT

مشخصات دوره

۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۰۸
۲۰ ساعت

معرفی دوره

مدت دوره: 20 ساعت

مدرس دوره: دکتر حمید پورشریفی

با ارائه گواهی معتبر از دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

ویژه دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته روان‌شناسی و رشته‌های مرتبط

سرفصل‌های دوره:
• آشنایی با رفتار درمانی دیالکتیک
• مهارت‌آموزی ذهن آگاهی
• مهارت‌آموزی بین‌فردی
• مهارت‌آموزی تنظیم هیجان
• مهارت‌آموزی تحمل پریشانی

02122385951 – 09393090260 – 09393090270

معرفی استاد

دکتر حمیدپورشریفی ( )