رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

مشخصات دوره

25 آبان 1400
۱۹
۸ ساعت

معرفی دوره

موسسه آنامیس مهرجنوب برگزار مینماید :

◀️کارگاه آموزشی :
رفتار درمانی دیالیکتیک (DBT)

Dialectical Behavior Therapy

✅ درمان بر اساس مهارت مقابله با هیجانات شدید و پیامدهای تهدید کننده زندگی

🔻سرفصل:
فرض های زیربنایی
تکنیک ها
کاهش واکنش پذیری
تحمل پریشانی و عبور از بحران
مهارت های تنظیم هیجانات
مهارت اثربخشی روابط

مدرس : *دکتر رضا برومند*
دکترای مشاوره خانواده

📅 تاریخ برگزاری :
سه شنبه ۲۵ آبان
چهارشنبه ۲۶ آبان
ساعت ۱۹ الی ۲۳

🗞️ با اعطای گواهی موسسه آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم

شهریه دوره : ۱۹۰ هزار تومان

 

معرفی استاد

دکتر رضا برومند ( )