رفتارهای جنسی کودکان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32399
رفتارهای جنسی کودکان

مشخصات دوره

۰۵ تیر ۱۴۰۱
۱۶
۴ ساعت

معرفی دوره

دوره رایگان رفتارهای جنسی کودکان
چگونه ازآنها مراقبت کنیم؟

برای ثبت نام به پیج زیر پیام بدهید
psy.counsel.workshop

معرفی استاد

دکتر امان الهی ( هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، هیئت رئیسه انجمن مشاوره ایران )