راهکارهای روانشناختی برای اعتیاد نوجوان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33722
راهکارهای روانشناختی برای اعتیاد نوجوان

مشخصات دوره

۱ ساعت

معرفی دوره

نوجوانی دوره پُرفرازونشیبی است. در این از مرحله زندگی، نوجوان در جست‌وجوی یافتن هویت برای خودش است و برای رسیدن به این هدف‌، ناچار از مسیرهای متفاوتی عبور خواهد کرد.

اعتیاد خطری است که تمام افراد یک جامعه را تهدید می‌کند؛ اما نوجوانان، به‌خصوص در جریان هویت‌یابی‌ای که توضیح دادیم، بیشتر در معرض این خطر هستند و ممکن است تصور کنند آن نتیجه‌ای را که دنبالش بودند را می‌توانند از مصرف مواد مخدر به‌دست بیاورند.در این‌جا نقش خانواده‌ها به عنوان الگوی سالم برای هموار کردن مسیر هویت‌یابی نوجوان،‌ بیشتر از همیشه مورد توجه قرار می‌گیرد.

هدف از این وبینار هفتگی، معرفی و توضیح راهکارهایی است که به خانواده‌ها کمک می‌کند تا برای پیشگیری از اعتیاد فرزندشان راهکارهایی را تدارک ببینند و دوم، اگر هم‌اکنون با مشکل اعتیاد نوجوان‌شان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، راه‌حل‌های درمانی را آموزش ببینند. همراهمون باشید.

لینک ثبت نام:

https://fargoapp.co/webinar-detail/4239

معرفی استاد

مهدی ( سورانی )