راهکارهای جذب مراجع در روانشناسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=33644
راهکارهای جذب مراجع در روانشناسی

مشخصات دوره

۲۰ بهمن ۱۴۰۱
۸
۶ ساعت
۶۸۰,۰۰۰ تومان

معرفی دوره

معرفی استاد

حسین ناصری ( )