کارگاه تربیت مشاور تحصیلی تلفنی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23611
کارگاه تربیت مشاور تحصیلی تلفنی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : چهارشنبه و پنجشنبه ، 22 و 23 آذر ماه 96 /
ساعت برگزاری : 8 الی 16
همراه با ارائه مدرک کارآموزی از وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی /
مدرک معتبر برای استخدام در تمام مراکز مشاوره تحصیلی کشور/
تلفن ثبت نام : 09011078495
مرکز مشاوره ایران نوین
مشاور

معرفی استاد