دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31504
دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج

مشخصات دوره

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
۸

معرفی دوره

دومین دوره مشاوره پیش از ازدواج (ارزیابی و ترسیم نیمرخ زوجین)

مدرس: دکتر منصوره السادات صادقی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

زمان برگزاری دوره: اردیبهشت ماه
مدت دوره: 24 ساعت
تعداد جلسات : 4 جلسه
ویژه دانشجویان و دانش آموختگان رشته روانشناسی و رشته های مرتبط
کارگاه مجازی: ( آنلاین _ لینک آفلاین _ فایل صوتی ـ امکان بازپخش لینک آفلاین دوره تا یک ماه پس از پایان دوره)
باگواهی رسمی مورد تایید وزارت علوم (قابل ترجمه رسمی)

سرفصل های دوره:
مفهوم پردازی مشاوره پیش از ازدواج
ساختار جلسات وچگونگی ارزیابی مراجعین
آشنایی با کاربرد مصاحبه انگیزشی در مشاوره پیش از ازدواج
آشنایی با تست ها و نحوه تفسیر پروفایل زوجی وفردی
نکات خاص درمشاوره پیش از ازدواج

امکان پرداخت اقساط
رزرو دوره با هزینه 1400

شماره تماس: 02122354000 داخلی 2- 09393090270
سایت : haftad.org

معرفی استاد

دکتر منصوره السادات صادقی ( عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی )