دومین دوره برنامه گواهینامه کوچینگ انتخاب

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23713
دومین دوره برنامه گواهینامه کوچینگ انتخاب

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدیر علمی برنامه : دکتر علی صاحبی —

مدیر اجرایی برنامه : امیر پهلونژاد —

شروع دوره : از 20 دی ماه 1396 —

ارایه گواهی نامه بین الملی مورد تایید ICF از موسسه  Academy of choice —

22868032داخلی 101 و 102 —

اطلاعات دوره ??

http://choicetheory.ir/Life_Coaching.pdf

کوچینگ انتخاب

معرفی استاد