دورۀ جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24722
دورۀ جامع پرسشنامه های عینی شخصیت

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

از شما دعوت می کنیم در 🔹دوره جامع پرسشنامه های عینی شخصیت🔹 که در آن دکتر کامبیز کامکاری، 10 پرسشنامۀ عینی شخصیت مطرح را برای اولین بار در ایران، به صورت آنلاین تدریس می کنند، شرکت کنید.
🏅با ارائه مدرک مورد تایید سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی کشور
سرفصل دوره:
🔻اجرا و تفسیر چک لیست علائم- فرم تجدید نظرشده(SCL-90-R)
🔻اجرا و تفسیر نسخه چهارم پرسشنامه نئو(NEO-4)
🔻اجرا و تفسیر نسخه سوم پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا(MMPI-3)
🔻اجرا و تفسیر فرم بازسازی شده پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا نوجوان (MMPI-A-RF)
🔻اجرا و تفسیر نسخه چهارم پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI-4)
🔻اجرا و تفسیر پرسشنامه بالینی نوجوان میلون (MACI-2)
🔻اجرا و تفسیر پرسشنامه سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت (DAPP-BQ)
🔻اجرا و تفسیر پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا(CPI-260)
🔻اجرا و تفسیر پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز-بریگز(MBTI)
🔻اجرا و تفسیر پرسشنامه رفتارشناسی دیسک(DISC)
📌 شروع دوره ۲۷ آذر ماه
روزهای پنجشنبه
ساعت ۱۵ الی ۲۰
به افرادی که در پایان دوره مورد تایید استاد قرار گیرند مجوز فعالیت یکساله اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه های عینی شخصیت اعطا می گردد.
☎️ ۰۲۱۸۸۲۰۹۰۵۰
☎️ ۰۲۱۸۸۶۷۰۳۴۰
📱۰۹۰۱۲۶۸۰۹۱۲

معرفی استاد