دوره MMT

مشخصات دوره

۰۴ آذر ۱۴۰۰
۱۴
۵۰ ساعت

معرفی دوره

دوره آنلاین تربیت درمانگر اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT
لینک آفلاین به همراه ویس کارگاه

مدرس: دکتر روح اله حدادی
سرفصل های دوره:
• آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد
• آنچه در اعتیاد رخ می‎دهد
• سبب شناسی و عوامل مستعد‎کننده اعتیاد
• طبقه بندی انواع مواد . تمرکز بر شایع ترین‎ها در ایران
• مصاحبه بالینی با بیماران براساس نوع ماده مصرفی
• مصاحبه با مراقبین بیمار و نحوه ایجاد انگیزه در بیماران برای ورود به درمان
• درمان و مدل‎های غالب
• مدل تجدید نظر شده‎ درمان ماتریکس
• رول پلی گلاسی و مصاحبه با بیماران در جلسه
• خطاهای رایج درمانگران در درمان بیماران

گواهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی استاد

دکتر روح الله حدادی ( )