دوره MMT

دوره MMT

مشخصات دوره

04 آذر 1400
۱۴
۵۰ ساعت

معرفی دوره

دوره آنلاین تربیت درمانگر اعتیاد بر اساس درمان نگهدارنده MMT
لینک آفلاین به همراه ویس کارگاه

مدرس: دکتر روح اله حدادی
سرفصل های دوره:
• آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد
• آنچه در اعتیاد رخ می‎دهد
• سبب شناسی و عوامل مستعد‎کننده اعتیاد
• طبقه بندی انواع مواد . تمرکز بر شایع ترین‎ها در ایران
• مصاحبه بالینی با بیماران براساس نوع ماده مصرفی
• مصاحبه با مراقبین بیمار و نحوه ایجاد انگیزه در بیماران برای ورود به درمان
• درمان و مدل‎های غالب
• مدل تجدید نظر شده‎ درمان ماتریکس
• رول پلی گلاسی و مصاحبه با بیماران در جلسه
• خطاهای رایج درمانگران در درمان بیماران

گواهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی استاد

دکتر روح الله حدادی ( )