دوره MMT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=25166
دوره MMT

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دوره آموزشی :
“مشاوره اعتیاد”
بر اساس مدل درمان نگهدارنده(MMT)

🔵سرفصل مطالب:
🔴 مقدمه اعتیاد
🔴 مصاحبه بالینی
🔴 آشنایی با ماهیت بیماری اعتیاد و ویژگی ها
🔴 آشنایی با انواع مواد مخدر موجود در ایران
🔴تاثیرات و عوارض شایعترین مواد در ایران
🔴 ویژگی های مستعد کننده اعتیاد
🔴 محتوا و ساختار خانواده درمانی در درمانMMT
🔴 پیشینه درمان اعتیاد و دلایل اثربخشی درمان MMT
🔴 چالش ها، ضعف ها و نقاط قوت درمانMMT
🔴 ساختار و محتوای درمان غیر دارویی در مدل MMT
🔴 ماتریکس
🔴 مشاوره انگیزشی و مهارت های بازتوانی

مدرس: دکتر روح الله حدادی
(متخصص و درمانگر اعتیاد)

با ارائه گواهینامه از دانشگاه تهران

#زمان : پنجشنبه ها،ساعت: ١۴ الی ۱۹

🔰اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
۰۹۳۵۴۶۸۴۴۹۹
۰۹۱۹۷۹۲۶۷۲۰

معرفی استاد