دوره ۳۰۰ ساعته تربیت درمانگر کودک و نوجوان / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید مهرابی ، دکتر زهره عباسی ، دکتر عبدالله امیدی ، دکتر کامبیز کامکاری ، دکتر شهره شکرزاده /

زمان برگزاری : اردیبهشت ( ۵-۶-۷) ، تیر ( ۲۸-۲۹) ، مرداد ( ۲۴-۲۵) ، شهریور ( ۱۴-۱۵-۱۶ )/

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۹۲۲۹۶۷۷۸ – ۰۵۱۳۶۰۲۴۰۴۸ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد