دوره ی جامع بزرگسال سالم(مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31595
دوره ی جامع بزرگسال سالم(مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی)

مشخصات دوره

۲۸ فروردین ۱۴۰۱
۱۴
۴۰ ساعت

معرفی دوره

🔴دوره‌ی جامع بزرگسال سالم
(مبتنی بر رویکرد طرحواره درمانی )

👌🏻با تدريس :استاد حامد جعفری
(طرحواره درمانگر و مدرس دوره های تخصصی طرحواره درمانی)

✅ویژه ی متخصصین روانشناسی و طرحوارمانگران
✅حضوری و آنلاین
✅۴۰ ساعت آموزشی
✅با امکان پرداخت اقساطی
✅با ارائه ی مدرک معتبر

🟥ثبت نام و اطلاعات بیشتر:
09300569665
03132687063

🔺مرکز مشاوره پردیس

معرفی استاد

استاد حامد جعفری ( طرحواره درمانگر و مدرس دوره های تخصصی طرحواره درمانی )