دوره ی جامع آموزش روان درمانی مبتنی بر فرا شناخت

مشخصات دوره

۰۶ مرداد ۱۴۰۱
۰۹
۲۰ ساعت

معرفی دوره

◀️ دوره ی جامع آموزش
روان درمانی مبتنی بر فرا شناخت
( با تاکید بر اختلال های هیجانی )

◀️ سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل :
– اختلال اضطراب فرا گیر
– اختلال های افسردگی
– اختلال های طیف وسواس
– اختلال های مرتبط با فشار

◀️ مدرس : دکتر مجید محمود علیلو
( متخصص روان شناسی بالینی
و استاد تمام – Full Professor – دانش گاه سراسری تبریز )

◀️ زمان : مر داد ۱۴۰۱

◀️ مکان : حضوری ؛ ارومیه
شرکت در دوره ی آموزشی ، به روش
ON LiNE و OFF LiNE
با ۲۵ ٪ تخفیف فراهم شده است .

📱 : ۰۹۰۲۲۲۴۰۹۷۱
📱 : ۰‌۹۳۵۱۰۱۶۸۳۲

 

معرفی استاد

دکتر مجید محمود علی لو ( متخصص روان شناسی بالینی و استاد تمام - Full Professor - دانش گاه سراسری تبریز )