دوره ی اجرا،نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چندوجهی مینه سوتا MMPI2 / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر سمیه کهدوئی /

اعطای مدرک مورد تایید وزارت علوم/

زمان برگزاری : 24 فروردین /

مهلت ثبت نام : 14 فروردین/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد