دوره کاپلان خوانی

مشخصات دوره

۲۷ مرداد ۱۴۰۱
۱۰
۴۸ ساعت

معرفی دوره

مدرس کشوری کارگاه های تخصصی/ از اساتید برتر و نمونه دانشگاهی

شروع دوره: ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۱

زمان: ۱۰ الی ۱۸

مدت دوره: ۴۸ ساعت( حضوری / آنلاین )

با ارائه گواهی معتبر از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

شماره تماس:۰۲۱۲۲۳۸۵۹۵۱
۰۲۱۲۲۳۵۴۰۰۰
۰۹۳۹۳۰۹۰۲۷۰

معرفی استاد

دکتر محمد همتی ( )