کارآموزی روانشناسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31179
کارآموزی روانشناسی

مشخصات دوره

۸۰ ساعت

معرفی دوره

دوره کارآموزی؛ از ارزیابی و سنجش(مصاحبه بالینی و آزمون ها) تا درمان

مدرس: دکتر عبداله امیدی
استاد تمام روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

✳️ امکان ثبت نام برای متقاضیان سراسر کشور و همچنین سایر هم میهنان در خارج از کشور

🔸با ارائه مدرک معتبر ترجمه شده

 

معرفی استاد

دکتر عبداله امیدی ( استاد تمام روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان )