دوره ١٠٠ ساعته تربيت زوج و خانواده درمانگر

دوره ١٠٠ ساعته تربيت زوج و خانواده درمانگر

مشخصات دوره

25 آبان 1400
۱۶
۱۰۰ ساعت
اصفهان خيابان توحيدمياني كوچه ٢٤ پلاك ٢٢

معرفی دوره

دوره كارورزي و تربيت زوج و خانواده درمانگر

معرفی استاد

دكتر نسترن ( براهيمي )