دوره های آموزش آنلاین تخصصی تربیت درمانگر

دوره های آموزش آنلاین تخصصی تربیت درمانگر

مشخصات دوره

۰۱ آذر ۱۴۰۰
۰۸

معرفی دوره

دوره های آموزش آنلاین تخصصی تربیت درمانگر، روانشناس و مشاور پاییز و زمستان ۱۴۰۰

هما با همکاری مجموعه مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی به منظور توانمندسازی دانشجویان و دانش آموختگان رشته های روانشناسی، مشاره و روانپزشکی ، پکیج آموزش آنلاین تخصصی تربیت درمانگر، روانشناس و مشاور را با همراهی اساتید مجرب از آذرماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد کرد. از برجسته‌ترین ویژگی های پکیج آموزشی حاضر برگزاری دوره های جامع تربیت درمانگر بلند مدت و نیز کارگاههای آموزشی کوتاه مدت مهارتی است. دوره های جامع تربیت درمانگر بلند مدت این دوره شامل دوره جامع تربیت درمانگر ACT همراه با جلسات سوپرویژن گروهی در پایان دوره به میزان 100 ساعت، دوره جامع تربیت درمانگر نوجوان با رویکرد رفتاری شناختی و درمان مراجع محور همراه با جلسات سوپرویژن گروهی در پایان دوره به مدت 100 ساعت ، دوره جامع تربیت درمانگر جنسی به مدت 62ساعت و تربیت بازی درمانگر همراه با جلسات سوپرویژن گروهی به مدت 50 ساعت است. کارگاه اموزش درمان متمرکز بر شفقت (CFT) به مدت 16 ساعت و مصاحبه انگیزشی و مداخله در بحران خودکشی به مدت 8 ساعت از کارگاههای کوتاه مدت این دوره است. آموزشهای آنلاین حاضر به صورت تعاملی و ایفای نقش، گزارش موارد بالینی و نظارت بالینی توسط مدرسان خواهد بود. پکیج آموزشی حاضر با مدرک معتبر از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود. امکان پرداخت اقساط برای دوره های بلند مدت و پکیج تخفیفات متفاوت و تخفیف زود هنگام برای ثبت نام در هر یک از کارگاههای مذبور در نظر گرفته شده است.