دوره مشاوره و درمان شکست عاطفی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=32255
دوره مشاوره و درمان شکست عاطفی

مشخصات دوره

۲۰ خرداد ۱۴۰۱
۱۶
۲۴ ساعت

معرفی دوره

🟣 دومین دوره از دوره جامع خانواده
🟣 مشاوره و درمان شکست عشقی/عاطفی (سندرم ضربه عشقی)
🟣 مدرس : دکتر عباس بخشی پور
🟣 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
🟣 استاد تمام دانشگاه
🟣با سی سال سابقه تدریس
🟣 بازرس نظام روانشناسی
🔵 مدت دوره : ۲۴ ساعت (۶ جلسه ۴ ساعته)
🟢 بصورت آنلاین و آفلاین ( دسترسی به فیلم جلسات و بسته درمانی)
🟢 و اعطای گواهی از آکادمی دکتر بخشی پور
⚪️ ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر
۰۹۹۱۲۷۶۹۱۹۹
www.drbpacademy.com
⚪️ سرفصل های دوره مشاوره و درمان شکست عاطفی :
🟣 مبانی نظری
🔵 نظریه دلبستگی بالبی: شکل گیری الگوهای دلبستگی
🔵 نظریه عشق رمانتیک هلن فیشر: سه سیستم مغزی-رفتاری مرتبط با سکس
🟣 مدل مراحل شکل گیری و گسست عاطفی/عشقی
🔴 مرحله آغازین: سرمایه گذاری اولیه
🔴 مرحله تثبیت رابطه: بهار ارتباط
🔴 مرحله تضاد، تعارض و بحران: خزان ارتباط
🔴 مرحله شکست، گسست و انقطاع: زمستان ارتباط
🔴 ظهور سندرم ضربه عشقی
🔵 سندرم ترومای عشقی ریچارد بی راس
🔵 مدل فرانظری تغییر رفتار جیمز پروچسکا و کارلو دی کله منتی
🔵 رویکرد مصاحبه انگیزشی و درمان بالا بردن انگیزه ویلیام میلر و استفان رولنیک
🔵 نظریه به یاد آوردن و دیدگاه کاتارسیس: فروید و بروئر
🔵 پردازش هیجانی لنگ، راچمن، فوآ و کوزک
🔵 ابراز نوشتاری هیجانات پنی بیکر
🔵 رویکرد شناختی رفتاری مبتنی بر آموزش مهارت های مقابله ای مونتی، کادن، کارول
🔵 تغییر سبک زندگی: مدیریت زمان و برنامه ریزی زندگی
🟣 گام های درمان و مقابله با سندرم شکست عاطفی/عشقی
🟣 ارزیابی بالینی
🔵 صورت بندی موردی
🔵 آموزش روانی
🔵 تسهیل فرآیند تصمیم گیری
🔴 الف) مدل فرانظری تغییر رفتار (TTM)
🔴 ب) آموزش الگوی مصاحبه انگیزشی (MI) و کاربست
🔵 درمان افزایش انگیزه (MET)
🔵 تسهیل سوگواری و ماتم:
🔴 الف) به یادآوردن و تخلیه هیجانی
🔴 ب) ابراز نوشتاری هیجانات
🔵 درمان شناختی-رفتاری:
🔴 رویکرد آموزش مهارت های مقابله ای (CBT:CSE)
🔴 شکل دهی یک سبک زندگی جدید: آموزش مدیریت زمان (TM)

معرفی استاد

دکتر عباس بخشی پور ( عضو هیات علمی دانشگاه تبریز )