دوره مربی گری مهارتهای زندگی کودکان و نوجوانان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23732
دوره مربی گری مهارتهای زندگی کودکان و نوجوانان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره وارش برگزار می کند :

مدرس : استاد خوش نظر–

تلفن های تماس: 66573387 – 66426288 – 09104508673 —

مهارتهای زندگی

معرفی استاد