دوره مربیگری مهارت های زندگی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24897
دوره مربیگری مهارت های زندگی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

دوره مربیگری مهارت های زندگی

مدرس: دکتر گیتی همتی راد ( عضو هیات علمی دانشگاه)
سرفصل های دوره مربیگری آموزش مهارتهای زندگی
1️⃣ارتباط مؤثر
2️⃣جراتمندی و ابراز وجود
3️⃣کنترل خشم
4️⃣ حل مسئله و تصمیم ‌گیری
5️⃣خودآگاهی و هدف گزینی
6️⃣حل تعارض
7️⃣تنظیم هیجان های منفی
8️⃣تکنیک‌ها و روش های طراحی و اجرای عملی کارگاه

تلفن : 09197070740

اینستاگرام : Dr.g.hematirad

معرفی استاد